HƯỚNG DẪN HỒ SƠ, THỦ TỤC THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU MỚI NHẤT 2023

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ, THỦ TỤC THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU

Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thanh lý
Thanh lý tài sản cố định miễn thuế nhập khẩu

Doanh nghiệp nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định được miễn thuế khi nhập khẩu, sau một thời gian sử dụng doanh nghiệp cần đổi mới công nghệ, thay đổi các máy móc đã củ, hết khấu hao hoặc do bị hư hỏng không còn sử dụng được, vì vậy cần thanh lý.

Các điều kiện để được thanh lý số máy móc, thiết bị như thế nào?

Hồ sơ, thủ tục để thanh lý máy móc, thiết bị như thế nào?

Xác định trị giá thanh lý dựa vào cơ sở nào?

Kiểm tra chuyên ngành đối với máy móc, thiết bị?

Để giải đáp những câu hỏi trên, xin mời quý bạn đọc theo dõi bài viết sau:

1. Điều kiện thanh lý

– Đối với máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển:

+ Hết thời gian khấu hao;

+ Bị hư hỏng;

+ Để thu hẹp quy mô sản xuất hoặc thay đổi mục tiêu hoạt động;

+ Để thay thế máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển mới.

– Đối với nguyên vật liệu và các hàng hoá khác:

+ Dư thừa, tồn kho;

+ Không đảm bảo chất lượng;

+ Không phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Hồ sơ, thủ tục thanh lý

– Văn bản xin thanh lý

– Danh mục hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế (nếu có)

– Tờ khai nhập khẩu được miễn thuế (nếu trong thời hạn lưu giữ 5 năm)

– Khai tờ khai chuyển mục đích sử dụng (A42) theo chỉ tiêu thông tin tại PL II TT 39/2018/TT-BTC

– Khai tờ khai B13 (nếu thanh lý bán cho nước ngoài) theo chỉ tiêu thông tin tại PL II TT 39/2018/TT-BTC

– Khai và nộp tờ khai qua hệ thống hải quan điện tử

3. Địa điểm làm thủ tục

Tại cơ quan hải quan nơi đăng ký danh mục miễn thuế hoặc tại cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu miễn thuế.

4. Trị giá khai báo khi thanh lý

4.1. Đối với hàng hóa không phải là ô tô, mô tô

– Trường hợp hàng hóa xin tiêu hủy: trị giá hải quan là giá khai báo

– Trường hợp bán: trị giá hải quan là giá bán thực tế theo thỏa thuận mua, bán của 02 bên.

– Trường hợp khác: trị giá hải quan là giá khai báo

4.2. Đối với xe ô tô, mô tô

Trị giá hải quan được xác định trên cơ sở giá trị sử dụng còn lại của hàng hóa, tính theo thời gian sử dụng tại Việt Nam (tính từ thời điểm nhập khẩu theo tờ khai hải quan đến thời điểm tính thuế) và được xác định cụ thể như sau:

Thời gian sử dụng tại Việt Nam Trị giá hải quan = (%) trị giá khai báo tại thời điểm nhập khẩu
Từ 6 tháng trở xuống (được tính tròn là 183 ngày) 90%
Từ trên 6 tháng đến 1 năm (được tính tròn là 365 ngày) 80%
Từ trên 1 năm đến 2 năm 70%
Từ trên 2 năm đến 3 năm 60%
Từ trên 3 năm đến 5 năm 50%
Từ trên 5 năm đến 7 năm 40%
Từ trên 7 năm đến 9 năm 30%
Từ trên 9 năm đến 10 năm 15%
Trên 10 năm 0%

 5. Kiểm tra chuyên ngành

Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu

6. Thuế phải nộp.

Chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách thuế tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu.

7. Cơ sở pháp lý

– Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP

– Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC về thủ tục và thuế hải quan

– Thông tư số 39/2015/TT-BTC được sửa đổi tại Thông tư số 60/2019/TT-BTC về trị giá hải quan

– Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ về mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu.

8. Liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ, tư vấn miễn phí

9. Kết nối với chúng tôi để xem thêm các bài viết hướng dẫn thủ tục hải quan liên quan 

https://pqmcargo.com/dich-vu-tu-van-hai-quan-thue/

https://www.facebook.com/CUSTOMSPRO

http://www.customs-vn.blogspot.com

TG: Mr.Duc – 0905528822

“The important is to not stop questioning”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.