Dịch vụ tư vấn pháp luật hải quan

Tư vấn pháp luật hải quan, thuế xuất nhập khẩu, hỗ trợ lập thủ tục, hồ sơ hải quan đối với các loại hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá (bao gồm Doanh nghiệp chế xuất), chi tiết:

1. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thông thường

2. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu kiểm tra chuyên ngành (Kiểm dịch, kiểm tra an toàn thực phẩm, kiểm tra chất lượng, hiệu suất năng lượng tối thiểu, …)

3. Hàng hoá nhập khẩu miễn thuế tạo tài sản cố định của dự án đầu tư (máy móc, thiết bị, linh kiện chi tiết, vật tư, phương tiện, …)

4. Hàng hoá nhập khẩu để gia công cho nước ngoài, nhập khẩu để sane xuất hàng hoá xuất khẩu (bao gồm doanh nghiệp chế xuất) : Lập hồ sơ hoàn chỉnh, đúng quy định pháp luật hiện hành và thực hiện đầy đủ các bước thủ tục, đảm bảo tính pháp lý cho doanh nghiệp:

  • Thông báo cơ sở sản xuất, cơ sở gia công lại; hợp đồng gia công, gia công lại.
  • Tư vấn, hỗ trợ lập BẢNG MÃ để quản lý hàng hoá xuất, nhập khẩu gia công, sxxk và chế xuất khoa học, hợp lý, dễ tra cứu, dễ sử dụng, dễ thống kê, dễ quản lý.
  • Báo cáo quyết toán, lên định mức thực tế, xử lý số liệu báo cáo quyết toán
  • Tư vấn Quy trình quản trị dữ liệu sản xuất từ khâu nhập khẩu đến xuất khẩu.
  • Xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu phế phẩm sau gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất.

5. Tư vấn về các điều kiện và lập thủ tục,  hồ sơ Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

6. Tư vấn về công việc chuẩn bị hồ sơ, thủ tục sau thông quan, báo cáo quyết toán hàng gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất

7. Dịch vụ kết nối làm việc trực tiếp với Hải Quan: Đối với các dự án quan trọng, nếu khách hàng muốn thảo luận trực tiếp với hải quan về vấn đề của họ, PQM Cargo Services có thể sắp xếp buổi họp chính thức giữa các bên.

Hotline – zalo: +84 862 087 399 / +84 905 528 822