Dịch vụ khai báo Hải Quan

Dịch vụ khai báo hàng KD, Dịch vụ khai báo hàng Gia Công, hàng SXXK, khai báo hàng XNK Tại chổ , với đội ngủ nhân viên chuyên nghiệp thành tạo phần mềm khai báo hải quan điện tử và am hiểm luật hải quan sẳn sàng đáp ứng nhu cầu tra cứu HS code khai báo hải quan, thông quan hàng hóa nhanh nhất cho khách hàng tại cảng , sân bay và trong ngoài Khu Chế xuất.

Dịch vụ khai báo Hải Quan
Dịch vụ khai báo Hải Quan

PQM Cargo services nhận dịch vụ chạy số liệu, cân đối định mức và làm báo cáo quyết toán hàng năm cho doanh nghiệp làm hàng hàng gia công, hàng SXXK và DNCX

Đăng ký danh mục hàng dự án, đăng ký kiểm tra chuyên ngành, dịch dụ đăng ký hồ sơ thương nhân làm C/O hàng xuất khẩu đi các nước.