Dịch vụ vận tải đường Biển

PQM Cargo services hiểu rõ các nhu cầu vận tải của khách hàng trong chuỗi giá trị thương mại toàn cầu. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ đi kem giải pháp tối ưu cho các nhu cầu vận tải hàng hóa bằng đường biển.

Đặc biệt chúng tôi có thể cung cấp các gói dịch vụ vận tải hàng hóa siêu trường siêu trọng hoặc có tính chất đặc biệt mà không phải nhà cung cấp dịch vụ nào cũng có thể phục vụ nhu cầu khách hàng.

Dịch vụ vận tải đường biển
Dịch vụ vận tải đường biển