Dịch vụ tư vấn pháp luật hải quan

Tư vấn về thủ tục và lập hồ sơ hải quan đối với các loại hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá, bao gồm:

1. Hàng hoá XNK thông thường

2. Hàng hoá kiểm tra chuyên ngành

3. Hàng hoá miễn thuế tạo tài sản cố định của dự án đầu tư

4. Hàng hoá gia công, SXXK: Lập hồ sơ, thực hiện các thủ tục:

  • Thông báo cơ sở sản xuất, hợp đồng gia công, gia công lại. Cơ sở gia công lại
  • Báo cáo quyết toán, lên định mức thực tế, xử lý số liệu báo cáo quyết toán
  • Tư vấn Quy trình quản trị dữ liệu, lập Bảng mã nguyên liệu, vật tư, sản phẩm
  • Xử lý nguyên liệu, vật tư, phế liệu phế phẩm sau gia công

5. Tư vấn thủ tục và lập hồ sơ Miễn thuế , giảm thuế, hoàn thuế hàng hóa XNK

6. Tư vấn hồ sơ, thủ tục sau thông quan / báo cáo quyết toán hàng GC và SXXK/ DNCX

7. Dịch vụ kết nối Làm Việc trực tiếp với Hải Quan: Đối với các dự án quan trọng, nếu khách hàng muốn thảo luận trực tiếp với cán bộ Hải quan về vấn đề của họ, PQM Cargo Services có thể sắp xếp buổi họp chính thức giữa các bên.

Dịch Vụ Thuế

  • Thủ tục và hồ sơ kê khai thuế
  • Thủ tục và hồ sơ Hoàn Thuế – khấu trừ thuế – quyết toán thuế.

Tư vấn trực tuyến:

  • Chat Mesenger
  • Zalo: 0903.769.874 – 0905.52.88.22