Bảo Hiểm

1. Bảo Hiểm Hàng hóa

Có mối quan hệ rộng khắp với các hãng bảo hiểm lớn có uy tín trong nước và trên thế giới. Mọi nhu cầu bảo hiểm hàng hóa của khách hàng đều sẽ được chúng tôi tư vấn và thực hiện với sự chuyên nghiệp cao nhất, đảm bảo an toàn hàng hóa của quý khách trong suốt quá trình vận tải.

Bảo Hiểm Hàng hóa
Bảo Hiểm Hàng hóa

2. Bảo Hiểm Phương tiện xe ôtô

Cung cấp bảo hiểm xe ôtô với phí bảo hiểm cạnh tranh nhất, liên kết hầu hết các gara trên toàn quốc nên việc thẩm định bồi hoàn sửa chữa luôn luôn thuận tiện cho khách hàng trên toàn Quốc.