HOÀN THUẾ NHẬP KHẨU ĐỂ SẢN XUẤT, KINH DOANH (A12) NHƯNG ĐÃ TÌM ĐƯỢC THỊ TRƯỜNG ĐỂ XUẤT KHẨU SẢN PHẨM

Hoàn thuế hàng hoá nhập khẩu để sản xuất
Hoàn thuế nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã xuất khẩu sản phẩm

Câu hỏi: Hoàn thuế nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh (A12) đã xuất khẩu sản phẩm

Công ty Chúng tôi nhập khẩu hàng hoá (A12) để sản xuất sản phẩm bán trong nước và đã nộp thuế nhập khẩu, nay chúng tôi tìm được đối tác ở nước ngoài mua lại sản phẩm đó, xin hỏi chúng tôi có được hoàn thuế nhập khẩu không và điều kiện để được hoàn thuế, hồ sơ thủ tục hoàn thuế nhập khẩu

BBT xin trả lời:

1. Hoàn thuế đối với hàng hoá nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh (A12) nhưng tìm được thì trường xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm

Căn cứ quy định tại khoản 1, 2, Điều 36 Văn bản hợp nhất Số 11/VBHN-BTC Hợp nhất 02 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP và 18/2021/NĐ-CP) thì:

https://pqmcargo.com/2023/09/11/hop-nhat-02-nghi-dinh-luat-thue-xuat-khau/

– Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan, được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp.

– Hàng hoá được hoàn thuế bao gồm

– Nguyên liệu, vật tư (bao gồm cả vật tư làm bao bì hoặc bao bì để đóng gói sản phẩm xuất khẩu), linh kiện, bán thành phẩm nhập khẩu trực tiếp cấu thành sản phẩm xuất khẩu hoặc tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất hàng hóa xuất khẩu nhưng không trực tiếp chuyển hóa thành hàng hóa;

– Sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để gắn, lắp ráp vào sản phẩm xuất khẩu hoặc đóng chung thành mặt hàng đồng bộ với sản phẩm xuất khẩu;

– Linh kiện, phụ tùng nhập khẩu để bảo hành cho sản phẩm xuất khẩu

2. Điều kiện để công ty được hoàn thuế

Để được hoàn thuế nhập khẩu, Công ty cần đáp ứng các điều kiện sau:

a) Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa xuất khẩu có cơ sở sản xuất hàng hóa xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu;

b) Trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được hoàn thuế là trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu thực tế được sử dụng để sản xuất sản phẩm thực tế xuất khẩu;

c) Sản phẩm xuất khẩu được làm thủ tục hải quan theo loại hình sản xuất xuất khẩu;

d) Tổ chức, cá nhân trực tiếp hoặc ủy thác nhập khẩu hàng hóa, xuất khẩu sản phẩm

Cơ sở pháp lý: Căn cứ quy định tại khoản 3, Điều 36 Văn bản hợp nhất Số 11/VBHN-BTC Hợp nhất 02 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP và 18/2021/NĐ-CP

3. Hồ sơ hoàn thuế như sau:

Công ty cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 3, Điều 36 Văn bản hợp nhất Số 11/VBHN-BTC Hợp nhất 02 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP và 18/2021/NĐ-CP, cụ thể như sau:

a) Công văn yêu cầu hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu gửi qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan hải quan theo các tiêu chí thông tin tại Mẫu số 01 Phụ lục VIIa hoặc công văn yêu cầu hoàn thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo Mẫu số 09 Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này: 01 bản chính.

b) Chứng từ thanh toán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với trường hợp đã thanh toán: 01 bản chụp;

c) Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu và hóa đơn theo hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu đối với trường hợp mua, bán hàng hóa; hợp đồng ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu nếu là hình thức xuất khẩu, nhập khẩu ủy thác: 01 bản chụp;

Người nộp thuế kê khai trên tờ khai hải quan hàng xuất khẩu các thông tin về số, ngày hợp đồng, tên đối tác mua hàng hóa.

d) Báo cáo tính thuế nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu (theo Mẫu số 10 tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định).

Số tiền thuế nhập khẩu của nguyên liệu, vật tư, linh kiện được hoàn thuế phải tương ứng với lượng, chủng loại nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu thực tế được sử dụng để sản xuất sản phẩm thực tế đã xuất khẩu;

đ) Hợp đồng gia công ký với khách hàng nước ngoài (đối với trường hợp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện để sản xuất sản phẩm, sau đó sử dụng sản phẩm này để gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng gia công với nước ngoài): nộp 01 bản chụp;

e) Tài liệu chứng minh có cơ sở sản xuất trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa

A. Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ, tư vấn miễn phí

Qua số điện thoại/zalo: Tel/ zalo: 086 2083749 – 090 552 8822

B. Kết nối với chúng tôi để xem thêm các bài viết hướng dẫn thủ tục hải quan liên quan 

https://www.facebook.com/CUSTOMSPRO

https://pqmcargo.com/dich-vu-tu-van-hai-quan-thue/

http://www.customs-vn.blogspot.com

Mọi vướng mắc quý bạn đọc để lại câu hỏi chúng tôi sẽ giải đáp.

Mr.Duc

“We are the trust of import and export business”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.