Dịch vụ vận tải đa phương thức

Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp dịch vụ và giải pháp trọn gói cho các nhu cầu vận tải đa phương thức kết hợp đường biển, hàng không, vận tải nội địa thủy bộ. Nhờ có mạng lưới đối tác rộng khắp và hiệu quả, mọi nhu cầu vận tải phức tạp của khách hàng đều được PQM Cargo service thỏa mãn với sự hài lòng cao nhất của các khách hàng.

Dịch vụ vận tải đa phương thức
Dịch vụ vận tải đa phương thức