Báo cáo quyết toán hàng gia công, sản xuất xuất khẩu điều nan giải của doanh nghiệp năm 2024

Báo cáo quyết toán hàng gia công, sản xuất xuất khẩu điều nan giải của doanh nghiệp

Cứ đến hết ngày 31/12 hàng năm các công ty gia công, sản xuất xuất khẩu, DNCX đều tất bật chuẩn bị cho một mùa báo cáo quyết toán sau 1 năm vất vả sản xuất.

Báo cáo quyết toán hàng gia công, sản xuất xuất khẩu

Định mức, đó là điều đầu tiên mà các công ty thường hay vướng nhất kể từ sau thời điểm thông tư 39/2018/TT-BTC có hiệu lực.

Trong quá trình sản xuất công ty sử dụng định mức kỷ thuật (định mức sản xuất + tỷ lệ hao hụt) để tính ra được nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, sản phẩm sản xuất để xuất khẩu và theo dõi trên sổ sách kế toán.

Trong khi đó, quy định tại thông tư 39/2018/TT-BTC thì xác định định mức thực tế theo cách tính tổng lượng nguyên liệu, vật tư xuất kho để sản xuất trong kỳ Báo cáo quyết toán chia cho tổng lượng sản phẩm sản xuất để xuất khẩu (đã bao gồm hao hụt)

Từ hai cách tính toán khác nhau, dẫn đến sẽ có sai số, dẫn đến sẽ có chênh lệch phần nguyên liệu sử dụng để sản xuất

Vì vậy, rất nhiều công ty đang  băn khoăn phải làm như thế nào? Quản lý nguyên liệu, vật tư, phế liệu, phế phẩm như thế nào để đảm bảo được theo đúng thực tế sản xuất và đúng với quy định của pháp luật.

Đây là một thực tế đã và đang xẩy ra rất nhiều tại các công ty gia công, sản xuất xuất khẩu và doanh nghiệp chế xuất.

Để giải quyết vấn đề trên, yêu cầu công ty cần phải thực hiện lập sổ sách để theo dõi đầy đủ lượng nguyên liệu, vật tư từ các nguồn như nhập khẩu, mua trong nước, rồi nhập kho , xuất kho để sử dụng, xuất trả, xuất bù trừ do hư hỏng, không đảm bảo chất lượng, nhập kho sản phẩm đã được sản xuất ra, xuất kho sản phẩm để xuất khẩu, để chuyển tiêu thụ nội địa, …., chốt ngày để tổng hợp toàn bộ số liệu từ nguyên liệu, vật tư, đến sản phẩm, sản phẩm dỡ dang trên chuyền, ….qua đó để tính toán định mức, lập báo cáo quyết toán đúng quy định và đúng thời hạn.

Báo cáo quyết toán hàng năm chính là cơ sở để hàng hóa nhập khẩu được chính thức miễn thuế. Vì vậy việc theo dõi số liệu, xác định định mức thực tế rất quan trọng đối với tất cả các công ty gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất.

Để làm được điều như trên, yêu cầu công ty, dù có quy mô nhỏ, hay lớn, đều cần có những nhân viên am hiểu về chính sách, chế độ kế toán, am hiểu về xuất nhập khẩu đồng thời phải có quy trình quản lý hàng gia công, sản xuất xuất khẩu để đảm bảo sau khi kết thúc năm tài chính sẽ chốt được số liệu, đưa vào báo cáo quyết toán và được chính thức miễn thuế.

Nếu công ty nào còn chưa có quy trình quản lý, chưa có được những nhân viên hiểu về kế toán và xuất khẩu khẩu, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, hỗ trợ giúp doanh nghiệp yên tâm sản xuất.

A. Liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ, tư vấn miễn phí

B. Kết nối với chúng tôi để xem thêm các bài viết hướng dẫn thủ tục hải quan liên quan 

https://www.facebook.com/CUSTOMSPRO

https://pqmcargo.com/dich-vu-tu-van-hai-quan-thue/

http://www.customs-vn.blogspot.com

Mr.Duc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.