HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO QUYẾT TOÁN HÀNG GIA CÔNG, SẢN XUẤT XUẤT KHẨU (BAO GỒM DNCX) MỚI NHẤT NĂM 2023

Cách lập báo cáo quyết toán hàng gia công, sản xuất xuất khẩu theO quy định mới nhất năm 2023.

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN HÀNG GIA CÔNG, SẢN XUẤT XUẤT KHẨU

Kể từ thời điểm hiệu lực của Thông tư số 38/2015/TT-BTC cho đến lần sửa đổi gần nhất tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC, vấn đề báo cáo quyết toán hàng gia công và SXXK của các doanh nghiệp vẫn còn xẩy ra nhiều sai sót, vướng mắc, sai sót trong việc lập Báo cáo quyết toán, trong việc xác định định mức thực tế của doanh nghiệp, xác định sản phẩm dỡ dang khi đưa vào báo cáo quyết toán, thời gian báo cáo quyết toán chậm trễ…. Để giải quyết vấn đề trên, doanh nghiệp cần nắm rõ một số vấn đề sau:

Báo cáo quyết toán
Báo cáo quyết toán

I. Đọc, hiểu và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về báo cáo quyết toán:

Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 39, Điều 1, Thông tư số 39/2018/TT-BTC, cụ thể như sau:

– Nội dung báo cáo: Báo cáo tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, hàng hoá xuất khẩu, việc báo cáo sẽ có 02 trường hợp:

+ Doanh nghiệp trực tiếp thực hiện gia công, SXXK (bao gồm cả DNCX): không phải thực hiện Báo cáo quyết toán nếu  thực hiện cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động nhập kho nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, xuất kho nguyên liệu, vật tư; nhập kho thành phẩm, xuất kho thành phẩm và các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 30 Phụ lục II, Thông tư 39/2018/TT-BTC từ hệ thống quản trị sản xuất của doanh nghiệp với Chi cục Hải quan nơi đã thông báo cơ sở sản xuất thông qua Hệ thống (cung cấp thông tin ngay sau khi phát sinh nghiệp vụ gia công, SXXK).

+ Doanh nghiệp trực tiếp thực hiện gia công, SXXK (bao gồm cả DNCX): phải thực hiện Báo cáo quyết toán nếu chưa thực hiện cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động nhập kho nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, xuất kho nguyên liệu, vật tư; nhập kho thành phẩm, xuất kho thành phẩm và các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 30 Phụ lục II, Thông tư 39/2018/TT-BTC từ hệ thống quản trị sản xuất của doanh nghiệp với Chi cục Hải quan nơi đã thông báo cơ sở sản xuất thông qua Hệ thống

– Thời hạn nộp Báo cáo quyết toán: toán chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính hoặc trước khi thực hiện việc hợp nhất, sáp nhập, chia tách, giải thể, chuyển nơi làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư.

LƯU Ý: Nên nộp báo cáo quyết toán trước 60 ngày để tránh trường hợp bị chậm trể, không truyền được báo cáo quyết toán đồng thời nếu có sai sót thì điều chỉnh và khai sửa đổi, bổ sung.

– Địa điểm nộp báo cáo quyết toán: Chi cục Hải quan nơi đã thông báo cơ sở sản xuất thông qua Hệ thống Hải quan điện tử.

– Mẫu báo cáo quyết toán: gồm 3 mẫu sau (bao gồm DNCX)

+ Báo cáo quyết toán về tình hình xuất – nhập – tồn kho nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu:  mẫu số 25 Phụ lục II, Thông tư 39/2018/TT-BTC hoặc  mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL Phụ lục số V Thông tư 39/2018/TT-BTC

+  Báo cáo quyết toán về tình hình nhập – xuất – tồn kho thành phẩm được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu: mẫu số 26 Phụ lục II, Thông tư 39/2018/TT-BTC hoặc mẫu số 15a/BCQTSP-GSQL Phụ lục số V, Thông tư 39/2018/TT-BTC

+ Định mức thực tế sản xuất sản phẩm xuất khẩu:  mẫu số 27 Phụ lục II, Thông tư 39/2018/TT-BTC hoặc theo mẫu số 16/ĐMTT-GSQL Phụ lục số V, Thông tư 39/2018/TT-BTC.

– Sửa đổi, bổ sung báo cáo quyết toán sau khi đã nộp: nếu có sai sót thì doanh nghiệp phải thực hiện khai sửa đổi, bổ sung báo cáo quyết toán. Có 02 mốc thời gian như sau:

+ Trong 60 ngày kể từ ngày nộp báo cáo quyết toán và trước khi cơ quan hải quan ban hành quyết định kiểm tra báo cáo quyết toán, kiểm tra sau thông quan, thanh tra: KHÔNG BỊ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH.

+ Sau 60 ngày kể từ ngày nộp báo cáo quyết toán hoặc sau khi cơ quan hải quan quyết định kiểm tra báo cáo quyết toán, kiểm tra sau thông quan, thanh tra: BỊ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH.

II. Các công việc cần thực hiện trước khi lập báo cáo quyết toán:

  1. Rà soát toàn bộ bảng mã nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, sản phẩm xuất khẩu đối chiếu với tờ khai nhập khẩu, xuất khẩu đã thông quan.
  2. Rà soát, kiểm tra, toàn bộ số liệu tờ khai nhập khẩu nguyên liệu, vật tư của từng mã nguyên liệu, vật tư tờ khai làm thủ tục hải quan đã được thông quan, tờ khai sửa đổi, bổ sung liên quan đến số lượng, tên hàng, quy cách của hàng hoá, bộ chứng từ nhập khẩu để so sánh với sổ kế toán kho.
  3. Rà soát, kiểm tra toàn bộ tờ khai xuất khẩu sản phẩm của từng mã sản phẩm đã làm thủ tục hải quan đã được thông quan và các tờ khai sửa đổi, bổ sung liên quan đến số lượng, tên hàng, quy cách, bộ chứng từ xuất khẩu so với sổ kế toán kho.
  4. Rà soát, kiểm tra số lượng nguyên liệu, vật tư của từng mã hàng hoá đã xuất kho phục vụ sản xuất, đến thời điểm kết thúc năm tài chính.
  5. Rà soát, Kiểm tra nguyên liệu, vật tư theo từng mã sản phẩm nhập trở lại kho do không sử dụng được (lỗi, hư, không đạt tiêu chuẩn).
  6. Rà soát, kiểm tra tất cả các sản phẩm theo từng mã sản phẩm không đạt chất lượng xuất khẩu, hư hỏng nhập lại kho.
  7. Tiến hành kiểm kê kho nguyên liệu, vật tư, sản phẩm, phế liệu, phế phẩm (Lập đầy đủ biên bản kiểm kê, số liệu kiểm kê)
  8. Xác định số lượng bán thành phẩm còn trên dây chuyền sản xuất.
  9. Đối khớp toàn bộ số liệu trên với nhau trên cơ sở đó nếu có chênh lệch thì xác định nguyên nhân và tiến hành điều chỉnh.
  10. Sau khi có số liệu đầy đủ doanh nghiệp tiến hành xác định định mức thực tế theo quy định tại điều 55, Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi tại TT 39/2018/TT-BTC

LƯU Ý: Phần sản phẩm dỡ dang đưa vào báo cáo quyết toán để trên cơ sở đó xác định được định mức thực tế

Tiến hành lập BCQT trên cơ sở số liệu đã rà soát và định mức đã được lập.

Doanh nghiệp có 90 ngày để thực hiện công việc này. Vì vậy doanh nghiệp cần tập trung để thực hiện bước cuối cùng là rà soát lại tất cả các quá trình từ khi nhập khẩu cho đến khi xuất khẩu hàng hoá.

* Để việc lập Báo cáo quyết toán hàng gia công, sản xuất xuất khẩu (bao gòm cả DNCX) đảm bảo đúng khớp số liệu của doanh nghiệp với cơ quan hải quan, xác định đúng định mức thực tế doanh nghiệp liên hệ số điện thoai/zalo 0905528822 để được hỗ trợ tư vấn.

Mời quý bạn đọc xem các bài hướng dẫn về Báo cáo quyết toán và thủ tục hải quan tại đâyhttps://pqmcargo.com/chinh-sach-hai-quan/thu-tuc-hai-quan-hang-gia-cong-sxxk-va-dncx/

hoặc:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100089311660309

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.