HƯỚNG DẪN VỀ PHÂN TÍCH – PHÂN LOẠI – GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU NĂM 2023

Phân tích – phân loại  – giám định hàng hóa là gì?

Các trường hợp phân tích – phân loại – giám định hàng hóa?

Hồ sơ và thủ tục và điều kiện để phân tích – phân loại  – giám định hàng hóa

Cơ sở pháp lý để thực hiện

Hướng dẫn phân tích giám định phân loại hàng hóa
phân tích -,giám định – phân loại hàng hóa XNK

1. Phân tích hàng hóa

Phân tích hàng hóa là việc các tổ chức chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan hải quan phân tích mẫu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bằng máy móc, thiết bị kỹ thuật để xác định

– Thành phần, cấu tạo, tính chất lý, hóa, công dụng làm cơ sở phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

– Các tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa theo tiêu chuẩn quốc gia do các cơ quan quản lý nhà nước ban hành hoặc tiêu chuẩn quốc tế để kiểm tra chuyên ngành (kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm) làm căn cứ quyết định thông quan hàng hóa.

2. Phân loại hàng hóa

Phân loại hàng hóa là việc căn cứ vào đặc điểm, thành phần, cấu tạo, tính chất lý, hóa, công dụng, quy cách đóng gói và các thuộc tính khác của hàng hóa để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

3. Giám định hàng hóa

Giám định hàng hóa là việc cơ quan hải quan trưng cầu giám định tại các tổ chức giám định theo quy định của pháp luật để phân tích, xác định cấu tạo, thành phần, tính chất lý, hóa, công dụng của hàng hóa theo yêu cầu của cơ quan hải quan để xác định tên hàng, áp mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

4. Mục đích của phân tích – giám định hàng hóa

4.1. Mục đích của phân tích hàng hóa

– Phân tích hàng hóa nhằm mục đích xác định về thành phần, cấu tạo, tính chất lý, hóa, công dụng làm cơ sở phân loại hàng hóa

– Phân tích hàng hóa để xác định tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa theo tiêu chuẩn quốc gia do các cơ quan quản lý nhà nước ban hành hoặc tiêu chuẩn quốc tế để kiểm tra chuyên ngành (kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm) làm căn cứ quyết định thông quan hàng hóa.

4.2. Mục đích của giám định hàng hóa

Giám định hàng hóa để xác định các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nhằm xác định chính xác trong việc phân loại hàng hóa.

– Người khai hải quan trưng cầu giám định để phục vụ phân loại hàng hóa, xác định đồng bộ, tiêu chuẩn quốc gia về hàng hóa.

– Cơ quan hải quan có thể trưng cầu giám định hàng hóa để xác định tên hàng, áp mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

5. Hồ sơ, thủ tục phân tích để phân loại hàng hóa

5.1. Đơn vị thực hiện

Cơ quan hải quan nơi có hàng hóa xuất nhập khẩu nhưng không có cơ sở để xác định chính xác tên gọi, mã số hàng hóa cần lấy mẫu phân tích để phân loại

5.2. Hồ sơ, thủ tục để gửi phân tích

– Phiếu yêu cầu phân tích kiêm Biên bản lấy mẫu hàng hóa (mẫu số 05/PYCPT/2014 Phụ lục, Thông tư 14_2015_TT-BTC); Mỗi mặt hàng lập 01 Phiếu yêu cầu phân tích hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kiêm Biên bản lấy mẫu hàng hóa

– Phiếu ghi số, ngày văn bản, chứng từ thuộc hồ sơ hải quan liên quan đến mẫu hàng hóa.

– Mẫu hàng hóa yêu cầu phân tích.

– Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa. Trường hợp không có tài liệu kỹ thuật thì cơ quan hải quan nơi gửi hồ sơ phải nêu rõ lý do hàng hóa không có tài liệu kỹ thuật tại mục 12 mẫu số 05/PYCPT/2021 về phiếu yêu cầu phân tích hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kiêm biên bản lấy mẫu ban hành kèm theo Thông tư này

5.3. Lấy mẫu hàng hóa 

– Mẫu hàng hóa được lấy từ chính lô hàng cần phân tích và mang tính đại diện; phải đủ về số lượng, khối lượng để phục vụ cho việc trưng cầu giám định hoặc giải quyết khiếu nại

– Khi lấy mẫu phải có đại diện người khai hải quan

– Mẫu phải được các bên ký xác nhận và niêm phong riêng biệt từng mẫu

– Bàn giao mẫu phải có biên bản bàn giao và ký xác nhận của các bên.

– Số lượng mẫu cần lấy: 02 mẫu. Nếu chỉ nhập khẩu 01 mẫu thì không lấy mẫu

6. Thông báo kết quả phân loại, Thông báo kết quả phân tích kèm mã số H.S

6.1. Trường hợp gửi cơ quan kiểm định hải quan để phân tích

– Cục Kiểm định Hải quan sẽ thực hiện Thông báo kết quả phân loại hàng hóa sau khi đã thực hiện xong quá trình phân tích theo thời hạn quy định tại Điều 11, Thông tư số 14/2015/TT-BTC được sửa đổi tại Thông tư số 17/2021/TT-BTC.

– Thông báo kết quả phẩn loại sẽ có đầy đủ các thông tin: Tên hàng , Bản chất hàng hóa , mã số.

 6.2. Trường hợp gửi các tổ chức giám định:

Sau khi có kết quả giám định, Cục Kiểm định Hải quan sẽ thực hiện Thông báo kết quả phân loại hàng hóa theo thời hạn quy định tại Điều 11, Thông tư số 14/2015/TT-BTC được sửa đổi tại Thông tư số 17/2021/TT-BTC.

7. Người khai hải quan không đồng ý kết quả phân loại

– Thực hiện khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại, hoặc

– Trưng cầu giám định định theo quy định tại Điều 30 Nghị định 08_2015_ND-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ.

8. Phân tích để kiểm tra chuyên ngành

Trường hợp Bộ quản lý nhà nước chuyên ngành giao nhiệm vụ, chỉ định cho cơ quan hải quan thực hiện việc kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm thì cơ quan hải quan căn cứ các điều kiện, tiêu chuẩn do các cơ quan quản lý nhà nước ban hành để thực hiện phân tích hàng hóa.

Cơ quan hải quan thông báo các mặt hàng được Bộ quản lý chuyên ngành giao, chỉ định để thực hiện việc kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm

Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm phải thể hiện đầy đủ kết quả phân tích và kết luận mẫu hàng theo các tiêu chí theo quy định của các Bộ chuyên ngành.

9. Cơ sở pháp luật để thực hiện

– Điều 4, Điều 26, Luật Hải quan

– Điều 30, Nghị định 08/2015/NĐ-CP

– Khoản 14 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018

– Thông tư 14/2015/TT-BTC và Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 14/2015/TT-BTC

A. Liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ, tư vấn miễn phí

B.Kết nối với chúng tôi để xem thêm các bài viết hướng dẫn thủ tục hải quan liên quan 

https://www.facebook.com/CUSTOMSPRO

https://pqmcargo.com/dich-vu-tu-van-hai-quan-thue/

http://www.customs-vn.blogspot.com

Hoặc liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại/zalo: Tel/ zalo: 086 2083749 – 090 552 8822 để được tư vân, hỗ trợ

Mr.Duc

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.