Văn bản mới: Nghị định Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi, mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan số 26/2023/NĐ-CP

Nghị định Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi, mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan Số 26/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2023 – Hiệu lực thi hành: 15 tháng 7 năm 2023

Biểu thuế xuất khẩu nhập khẩu ưi đãi
Nghị định Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, hạn ngạch

Ngày 31 tháng 5 năm 2023 Chính phủ đã ban hành Nghị định Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi, mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan số 26/2023/NĐ-CP

Nghị định Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi, mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan bao gồm 12 điều, và 04 Phụ lục  là 04 Danh mục mặt hàng chịu thuế. Sau đây là tóm tắt các điều khoản quy định của Nghị định:

Danh mục bài viết

Điều 1.  Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp và thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người nộp thuế theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

2. Cơ quan hải quan, công chức hải quan.

3. Tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Điều 3. Ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế, Danh mục hàng hoá và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan

Ban hành kèm theo Nghị định này:

1. Phụ lục I – Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục mặt hàng chịu thuế.

2. Phụ lục II – Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế.

3. Phụ lục III – Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp đối với mặt hàng xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống, đã qua sử dụng.

4. Phụ lục IV – Danh mục hàng hóa và mức thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan đối với các mặt hàng thuộc diện áp dụng hạn ngạch thuế quan.

Điều 4. Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục mặt hàng chịu thuế

Hướng dẫn về việc áp dụng Biểu thuế xuất khẩu các mặt hàng chịu thuế, gồm

– Danh mục các mặt hàng chịu thuế xuất khẩu

– Điều kiện về nhóm mặt hàng thuộc số thứ tự 211 tại Danh mục Biểu thuế

– Mã số và thuế suất thuế xuất khẩu các mặt hàng thuộc nhóm có số thứ tự 211

Điều 5. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế

Hướng dẫn về việc áp dụng Biểu thuế nhập khẩu ưi đãi các mặt hàng chịu thuế, gồm

– Quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 97 Chương theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

– Quy định Danh mục hàng hóa và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc Chương 98

Điều 6. Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng máy gia công cơ khí

Quy định về nhóm mặt hàng máy gia công cơ khí từ nhóm 84.54 đến 84.63 và được áp dụng như sau:

– Áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu  0% nếu trong nước chưa sản xuất được (không thuộc danh mục máy móc, thiết bị trong nước đã sản xuất được do Bộ Kế hoạch và đầu tư quy định)

– Áp dụng mức thuế suất thuế nhập khảu ưu đãi theo Mục I, Phụ lục II Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế của Nghị định này nếu không thuộc trường hợp trên.

Điều 7. Thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xe ô tô đã qua sử dụng

Quy định này quy định cụ thể mức thuế suất áp dụng cho ô tô đã qua sử dụng

– Loại 09 chỗ ngồi trở xuống, có dung tích xilanh không quá 1000cc và từ trên 1000cc trở lên

– Loại chở người từ 16 chỗ ngồi trở lên và xe có động cơ để chở hàng hoá có khối lượng toàn bộ theo thiết kế không quá 05 tấn áp dụng mức thuế suất thuế nhập khu ưu đãi là 150%.

– Các loại xe ô tô khác đã qua sử dụng thuộc nhóm hàng 87.02, 87.03, 87.04 áp dụng mức thuế suất bng 1,5 lần so với mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của xe ô tô chưa qua sử dụng cùng chủng loại thuộc cùng nhóm hàng quy định tại Mục I Phụ lục II Nghị định này.

Điều 8. Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với linh kiện ô tô nhập khẩu theo Chương trình ưu đãi thuế đ sản xuất, lắp ráp xe ô tô (Chương trình ưu đãi thuế)

Quy định gồm

1. Quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với linh kiện ô tô nhập khẩu thuộc nhóm 98.49 tại khoản 3 Mục II Phụ lục II Nghị định này.

2. Đối tượng áp dụng

3. Điều kiện áp dụng

4. Kỳ xét ưu đãi thuế

5. Sản lượng xe sản xuất, lắp ráp của Chương trình ưu đãi thuế để sản xuất, lắp ráp xe ô tô

6. Hồ sơ, thủ tục đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế

7. Thủ tục kê khai trên tờ khai hải quan

8. Hồ sơ, thủ tục để áp dụng mức thuế suất ưu đãi 0% của nhóm 98.49

Điều 9. Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện để sản xuất, gia công (lắp ráp) các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 (gọi tắt là Chương trình ưu đãi thuế công nghiệp hỗ trợ ô tô)

Điều 10. Danh mục hàng hóa và mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng áp dụng hạn ngạch thuế quan

Hướng dẫn áp dụng cho các mặt hàng hạn ngạch thuế quan gồm

1. Danh mục mặt hàng áp dụng hạn ngạch thuế quan quy định tại Phụ lục IV của Nghị định

2. Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu hàng năm thực hiện theo quy định của Bộ Công Thương.

3. Mức thuế suất thuế nhập khẩu áp dụng đối với số lượng hàng hoá nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan

4. Mức thuế suất thuế nhập khẩu áp dụng đối với số lượng hàng hoá nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan

Điều 11. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Quy định cụ thể trách nhiệm thực hiện cho các Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Công thương, …

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Quy định về hiệu lực thi hành và thay thế cho các Nghị định sau:

– Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016

– Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017

– Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020

– Nghị định số 101/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2021

– Nghị định số 51/2022/NĐ-CP ngày 8 tháng 8 năm 2022.

A. Tải bản đầy đủ Nghị định này tại đây

Nghi đinh bieu thue 26_2023_ND-CP

B. Liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ, tư vấn miễn phí

C.Kết nối với chúng tôi để xem thêm các bài viết hướng dẫn thủ tục hải quan liên quan 

https://www.facebook.com/CUSTOMSPRO

https://pqmcargo.com/dich-vu-tu-van-hai-quan-thue/

http://www.customs-vn.blogspot.com

Hoặc liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại/zalo: Tel/ zalo: 086 2083749 – 090 552 8822 để được tư vân, hỗ trợ

Mr.Duc

One thought on “Văn bản mới: Nghị định Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi, mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan số 26/2023/NĐ-CP

  1. Pingback: Hướng dẫn áp dụng thuế suất thuế ưu đãi và ưu đãi đặc biệt năm 2023 - PQM Cargo Services

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.