Cách lập báo cáo quyết toán hàng gia công, sản xuất xuất khẩu (bao gồm DNCX) 2023

HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO QUYẾT TOÁN HÀNG GIA CÔNG, SẢN XUẤT XUẤT KHẨU

(BAO GỒM DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT)

quyết toán
báo cáo quyết toán gia công

Báo cáo quyết toán hàng gia công, sản xuất xuất khẩu (bao gồm doanh nghiệp chế xuất) luôn là một trong những vấn đề nan giải của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

Việc thực hiện theo dõi số liệu hàng hóa nhập khẩu kể từ khi bắt đầu ký kết hợp đồng gia công, sản xuất xuất khẩu cho đến khi xuất khẩu sản phẩm, quyết toán hợp đồng gia công, báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, sản phẩm xuất khẩu với cơ quan hải quan,

Quá trình đó phát sinh rất nhiều công việc như lập bảng mã theo dõi nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, sản phẩm xuất khẩu; làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu vật tư, thủ tục xuất khẩu sản phẩm,

Tất cả phải tiến hành mở sổ sách để theo dõi toàn bộ số liệu hàng hóa….Doanh nghiệp của các bạn đang gặp phải những vấn đề nào dưới đây:

1. Khi lập báo cáo quyết toán

– Bị âm nguyên liệu, vật tư?

– Lượng tồn nguyên liệu, vật tư, sản phẩm thực tế cao hơn hoặc thấp hơn sổ sách kế toán

– Lượng tồn nguyên liệu, vật tư, sản phẩm trên sổ sách kế toán chênh lệch với số liệu xuất nhập khẩu.

– Mã theo dõi nguyên liệu, vật tư, sản phẩm tại các bộ phận bị sai khác

– Số liệu xuất nhập khẩu chênh lệch so với số liệu thực tế.

2. Khi tiến hành xác định định mức thực tế

Không thể xác định được định mức thực tế

3. Hợp đồng gia công có đảm bảo  tuân thủ đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

4. Không có hoặc thiếu sổ sách, chứng từ, tài liệu theo dõi chi tiết nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, sản phẩm xuất khẩu, không theo dõi được lượng nguyên liệu, vật tư mua trong nước và nhập khẩu, ….

5. Không xác định được nguyên nhân chênh lệch. do đó khi lập báo cáo quyết toán sẽ bị chênh lệch

6. Không xử lý và không có sổ sách để theo dõi nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu phế phẩm, máy móc thiết bị thuê mượn

7. Thanh toán tiền gia công, tiền hàng không khớp đúng với hợp đồng đã ký kết.

8. Không có hướng xử lý số liệu đối với hàng hoá bị trả lại do không đủ tiêu chuẩn, kỷ thuật

9. Không xử lý hoặc xử lý quá hạn đối với nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm… 

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn, hỗ trợ:

Lập báo cáo quyết toán sau khi tiến hành các bước sau:

– Rà soát, xác định nguyên nhân sai sót.

– Điều chỉnh số liệu, bổ sung hồ sơ, giấy tờ, sổ sách, tài liệu đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

– Chuẩn hoá hợp đồng gia công đúng quy định pháp luật

– Điều chỉnh chênh lệch dữ liệu trong quá trình nhập – xuất – tồn tại doanh nghiệp

– Chuẩn hoá bộ mã theo dõi nguyên liệu, vật tư, sản phẩm tiến tới kết nối với hệ thống dữ liệu hải quan điện tử để không phải lo thực hiện báo cáo quyết toán.

– Tư vấn về hệ thống sổ sách theo dõi đầy đù nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, sản phẩm xuất khẩu.

– Sắp xếp, tổ chức các bộ phận xuất nhập khẩu, kế toán, kho, kế hoạch sản xuất để liên kết với nhau trong quá trình quản lý số liệu nguyên liệu, vật tư, sản phẩm đảm bảo khớp đúng toàn bộ dữ liệu.

– Tập huấn đầy đủ các quy định pháp luật liên quan đến gia công, sản xuất xuất khẩu (bao gồm doanh nghiệp chế xuất) cho các thành viên của các bộ phận;

– Hướng dẫn các bộ phận  về cách quản lý, theo dõi toàn bộ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, nguyên liệu vật tư mua trong nước, sản phẩm xuất khẩu, lập bảng mã theo dõi nguyên liệu, vật tư, sản phẩm theo hướng đơn giản, khoa học để dễ tra cứu, dễ theo dõi, dễ nhớ; Hướng dẫn lập báo cáo quyết toán định kỳ hàng năm theo đúng quy định của pháp luật, lên định mức thực tế,…, tính toán được lượng tồn nguyên liệu, vật tư, sản phẩm khớp đúng giữa sỏ sách, thực tế và số liệu của hải quan.

A. Liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ, tư vấn miễn phí

B. Kết nối với chúng tôi để xem thêm các bài viết hướng dẫn thủ tục hải quan liên quan 

https://www.facebook.com/CUSTOMSPRO

https://pqmcargo.com/dich-vu-tu-van-hai-quan-thue/

http://www.customs-vn.blogspot.com

Hoặc liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại/zalo: Tel/ zalo: 086 2083749 – 090 552 8822 để được giải đáp

Mr.Duc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.