PHẦN 1 – HỆ THỐNG VĂN BẢN HẢI QUAN NĂM 2023

Phần 1:

HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ HẢI QUAN

 

Văn bản pháp luật hải quan mới nhất năm 2023

I. VĂN BẢN VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN

 1. Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014- Hiệu lực thi hành: 01/01/2015
 2. Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính Phủ – Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan – Hiệu lực thi hành: 15/3/2015
 3. Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ – Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 – Hiệu lực thi hành: 05/6/2018.
 4. Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu – Hiệu lực thi hành: 01/4/2015.
 5. Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 Quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu – Hiệu lực thi hành: 05/6/2018.
 6. Thông tư số 121/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ công tác phòng, chống dịch covid-19, nộp chứng từ thuộc hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh dịch covid-19 – Hiệu lực thi hành: 24/12/2021.
 7. Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021 của Tổng cục Hải quan Quyết định ban hành bản mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng – Hiệu lực thi hành: 01/6/2021.
Hệ thống văn bản hải quan

II. VĂN BẢN VỀ CHÍNH SÁCH HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

 1. Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017 – Hiệu lực thi hành: 01/01/2018
 2. Luật Chất lượng sản phẩm hàng hoá Số: 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 – Hiệu lực thi hành: 01/7/2008.
 3. Văn bản hợp nhất số 30/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 Luật Chất lượng sản phẩm hàng hoá.
 4. Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương – Hiệu lực thi hành: 15/5/2018.
 5. Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết luật thương mại và luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam- Hiệu lực thi hành: 15/01/2018.
 6. Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm – Hiệu lực thi hành: 02/02/2018.
 7. Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất – Hiệu lực thi hành: 25/11/2017.
 8. Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 – Hiệu lực thi hành: 22/12/2022.
 9. Quyết định số 18/2018/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng – Hiệu lực thi hành: 22/12/2022.
 10. Quyết định số 28/2022/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2018/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ – Hiệu lực thi hành: 01/3/2023.
 11. Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện – Hiệu lực thi hành: 25/4/2017.
 12. Quyết định số 28/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định ban hành danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất – Hiệu lực thi hành: 15/11/2020.
 13. Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của luật quản lý ngoại thương và nghị định số 69/2018/nđ-cp ngày 15 tháng 5 năm 2018 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý ngoại thương – Hiệu lực thi hành: 15/6/2018.

Phần 2: Văn bản về thuế và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu….

vui lòng xem bài sau…

Kết nối ngay với chúng tôi để nhận tư vấn miễn phí về thủ tục hải quan, thuế hải quan :

1. https://www.facebook.com/CUSTOMSPRO

2. https://pqmcargo.com/dich-vu-tu-van-hai-quan-thue/

3. http://www.customs-vn.blogspot.com

Hoặc qua số điện thoại/zalo: 0905528822 Mr.Duc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.