HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG CHO THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM MỚI NHẤT 2023

HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG CHO THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Hoạt động gia công cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam hiện nay rất phổ biến, các mặt hàng gia công như hàng may mặc, giày da, nông sản, thuỷ hải sản, …. vì vậy doanh nghiệp hoạt động gia công cần biết và nắm rõ các văn bản quy phạm pháp luật sau:

Gia công
Hoạt động gia công cho thương nhân nước ngoài

1. Hoạt động gia công

Được quy định cụ thể tại Chương 5, Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính Phủ Quy định chi tiết 1 số điều của Luật Quản lý ngoại thương, bao gồm một số nội dung cơ bản như:

– Chính sách quản lý hàng hoá gia công.

– Các điều khoản của hợp đồng gia công phải có.

– Định mức sản xuất hàng hoá gia công.

– Thuê, mượn máy móc, thiết bị để gia công

– Quyền và nghĩa vụ của bên thuê và bên nhận gia công.

– Thực hiện gia công chuyển tiếp.

– Thanh lý, quyết toán Hợp đồng gia công.

– Chính sách hàng hoá XNK gia công.

2- Chính sách thuế đối với hàng gia công

Được quy định cụ thể tại điều 16, Luật thuế XNK 107 năm 2016; Điều 5,Luật thuế GTGT, Nghị định số 134/2016/NĐ-CP, Nghị định số 18/2021/NĐ-CP… và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn các Luật về Thuế.

– Hàng hoá nhập khẩu để gia công cho thương nhân nước ngoài được miễn thuế nhập khẩu, thuế BVMT (nếu có), không chịu thuế giá trị gia tăng

– Sản phẩm gia công xuất khẩu được miiễn thuế xuất khẩu (Riêng : đối với sản phẩm gia công được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư trong nước có thuế xuất khẩu thì khi xuất khẩu phải nộp thuế đối với phần trị giá nguyên liệu, vật tư trong nước cấu thành trong sản phẩm xuất khẩu theo mức thuế suất của nguyên liệu, vật tư.)

3- Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu gia công

Thủ tục hải quan đối với hàng gia công được quy định cụ thể tại : Luật hải quan năm 2014; NĐ 08/2015/NĐ-CP, 59/2018/NĐ-CP, TT 38/2015/TT-BTC, 39/2018/TT-BTC và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn về thủ tục hải quan), chi tiết quy định tại Chương III, Thông tư 38/2015/TT-BTC, TT 39/2018/TT-BTC gồm các từ điều 54 – điều 66.

Loại hình Nhập khẩu – xuất khẩu gia công (kể cả chuyển tiếp) – E21; E23 – E52; E54

Căn cứ quy định tại Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Tổng cục Hải quan Quyết định ban hành bản mã laoij hình xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng

3.1 Thông báo hợp đồng gia công, gia công lại qua Hệ thống hải quan điện tử

3.2. Thông báo cơ sở sản xuất, cơ sở gia công lại, nơi lưu giữ hàng hoá GC, SXXK  qua hệ thống hải quan điện tử

3.3. Mở số theo dõi hàng hoá GC, SXXK theo đúng chế độ kế toán Việt nam

3.4. Báo cáo quyết toán hàng GC, SXXK cho cơ quan hải quan trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Trên đây là các quy định về hoạt động gia công cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Hãy Kết nối ngay với chúng tôi để nhận tư vấn miễn phí về thủ tục hải quan, thuế hải quan :

1. https://www.facebook.com/CUSTOMSPRO

2. https://pqmcargo.com/dich-vu-tu-van-hai-quan-thue/

3. http://www.customs-vn.blogspot.com

Hoặc liên hệ qua Zalo/Phone: 0905528822 – Mr.Duc

“The important is to not stop questioning”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.