CÁC TRƯỜNG HỢP ẤN ĐỊNH THUẾ DO CHÊNH LỆCH ÂM, DƯƠNG NGUYÊN LIỆU GIA CÔNG, SẢN XUẤT XUẤT KHẨU 2024

  1. Trường hợp nào thì doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu bị ấn định thuế đối với phần âm, dương nguyên liệu, vật tư?
  2. Trường hợp nào doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu bị ấn định thuế đối với phần âm nguyên liệu?
  3. Trường hợp nào doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu bị ấn định thuế đối với phần dương nguyên liệu?
  4. Ngoài việc bị ấn định thuế, trường hợp nào thì xử phạt vi phạm hành chính và trường hợp nào không xử phạt vi phạm hành chính?
  5. Cơ sở pháp lý.
ấn định thuế âm nguyên liệu
các trường hợp ấn định thuế đối với âm nguyên liệu, dương nguyên liệu GC, SXXK

Hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu là một trong những loại hình phổ biến hiện nay tại Việt Nam.

Quá trình sản xuất của doanh nghiệp được thực hiện thường xuyên, liên tục. việc quản lý hàng hoá nhập khẩu, xuất khẩu, quản trị dữ liệu sản xuất doanh nghiệp cần hết sức cẩn trọng và cần có quy trình quản lý chuẩn để tránh sai sót.

Việc sai sót sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến tài chính của doanh nghiệp (bị trả lại sản phẩm, sản phẩm bị hư hỏng nhiều, …, bị ấn định thuế, phạt vi phạm hành chính do thiếu hồ sơ, chứng từ chứng minh…).

Một trong những vấn đề hiện nay là khi cơ quan hải quan kiểm tra báo cáo quyết toán, kiểm tra sau thông quan, thì phát hiện chênh lệch (ít hơn, nhiều hơn) số liệu giữa doanh nghiệp và số liệu đã báo cáo cho cơ quan hải quan.

Việc chênh lệch âm (ít hơn), dương (lớn hơn) sẽ bị ấn định thuế, nếu:

1- Xử lý số liệu âm (ít hơn), dương (lớn hơn) 

Số liệu giữa sổ sách, chứng từ kế toán theo dõi nguyên liệu, vật tư, sản phẩm gia công, sản xuất xuất khẩu có số lượng chênh lệch âm/dương (ít hơn/ nhiều hơn) số lượng đã báo cáo cho cơ quan hải quan thì doanh nghiệp sẽ bị ấn định thuế số chênh lệch đó, cụ thể như sau:

– Nếu số liệu theo dõi tại doanh nghiệp chêch lệch âm (ít hơn), dương (nhiều hơn) so với số liệu đã báo cáo cho cơ quan hải quan:

+ Cơ quan hải quan đã xác định được nguyên nhân dẫn đến chênh lệch âm hoặc dương thì căn cứ hành vi vi phạm để xử lý và thực hiện ẤN ĐỊNH THUẾ đối với toàn bộ phần chênh lệch bao gồm cả phần chênh lệch âm và phần chênh lệch dương.

Đối với trường hợp mà cơ quan hải quan xác định được nguyên nhân chêch lệnh thì doanh nghiệp sẽ bị ấn định thuế và bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế

+ Cơ quan hải quan không xác định được nguyên nhân dẫn đến chênh lệch, không xác định được hành vi vi phạm thì cơ quan hải quan chỉ thực hiện ấn định thuế đối với số lượng nguyên liệu, vật tư chênh lệch âm

Đối với trường hợp cơ quan hải quan không xác định được nguyên nhân chêch lệch thì doanh nghiệp chỉ bị ấn định thuế mà không bị xử lý vi phạm hành chính về thuế

– Nếu số liệu theo dõi tại doanh nghiệp chêch lệch dương (nhiều hơn) so với số liệu đã báo cáo cho cơ quan hải quan thì phần chênh lệch này sẽ thực hiện như sau:

+ Đối với phần chênh lệch dương mà doanh nghiệp gia công (Hợp đồng gia công đang còn hiệu lực và đang sản xuất), doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu sử dụng đúng mục đích gia công, sản xuất xuất khẩu thì doanh nghiệp tiếp tục tổ chức quản lý, theo dõi đầy đủ cho đến khi xuất khẩu hết (sản phẩm, xuất trả nguyên liệu, vật tư (đối với gia công)). CƠ QUAN HẢI QUAN KHÔNG ẤN ĐỊNH THUẾ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP NÀY.

+ Đối với phần chênh lệch dương của hàng gia công  tại thời điểm đã hết thời hạn thực hiện hợp đồng gia công, bên nhận gia công đã quyết toán hợp đồng gia công với bên đặt gia công thì doanh nghiệp phải tái xuất hoặc kê khai, nộp thuế đối với phần nguyên liệu, vật tư chênh lệch dương, trừ trường hợp doanh nghiệp chuyển nguyên liệu, vật tư chênh lệch dương để thực hiện hợp đồng gia công khác.

Trường hợp doanh nghiệp không kê khai, nộp thuế đối với phần nguyên liệu, vật tư chênh lệch dương thì cơ quan hải quan thực hiện ấn định thuế.

2. Cơ sở pháp lý:

– Căn cứ điều 52, Luật Quản lý thuế số 38/2019/HQ14

– Căn cứ điều 17, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

A. Liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ, tư vấn miễn phí về gia công và SXXK

B. Kết nối với chúng tôi để xem thêm các bài viết hướng dẫn thủ tục hải quan liên quan 

https://www.facebook.com/CUSTOMSPRO

https://pqmcargo.com/dich-vu-tu-van-hai-quan-thue/

http://www.customs-vn.blogspot.com

Hoặc liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại/zalo: Tel/ zalo: 086 2083749 – 090 552 8822 để được giải đáp

“We are the trust of import and export business”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.