HƯỚNG DẪN VỀ HỒ SƠ, THỦ TỤC THỰC HIỆN GIA CÔNG – SXXK MỚI NHẤT 2023

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ, THỦ TỤC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN TRƯỚC KHI

NHẬP KHẨU HÀNG HÓA ĐỂ GIA CÔNG VÀ SẢN XUẤT XUẤT KHẨU

HO SO GIA CONG
Hướng dẫn hồ sơ thủ tục trước khi nhập gia công

Các doanh nghiệp chuẩn bị thực hiện loại hình nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để gia công, sản xuất hàng hoá xuất khẩu cần chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ và các bước thực hiện trước khi làm tờ khai nhập khẩu hàng hoá như sau:

1. Hồ sơ về nhà xưởng, kho bãi, máy móc thiết bị, nhân công, hợp đồng gia công (nếu là loại hình gia công)

– Hồ sơ, tài liệu về nhà xưởng, kho bãi phục vụ cho hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu, bao gồm: Giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu nhà xưởng như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Hợp đồng thuê mướn đất và nhà xưởng trên đất để phục vụ sản xuất, để làm kho, bãi chứa hàng hoá (lưu ý: trường hợp thuê thì người cho thuê phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Quyết định giao đất của cấp có thẩm quyền)

– Hợp đồng gia công đã được ký kết – nếu nhận gia công cho thương nhân nước ngoài

2- Hồ sơ, tài liệu về máy móc, thiết bị

– Nếu máy móc, thiết bị mua ở nước ngoài và nhập khẩu về Việt nam thì cần có có tờ khai nhập khẩu, nếu mua trong nước thì phải có hoá đơn hợp pháp

– Nếu máy móc, thiết bị thuê mượn thì có hợp đồng thuê mượn, hợp đồng thuê mượn phải còn thời hạn phù hợp với ngành nghề sản xuất.

3- Hồ sơ về nhân lực phục vụ sản xuất

Hợp đồng ký với người lao động hoặc bảng lương, …

4- Nội dung (1) và (2)

Áp dụng cho cả trưởng hợp thuê gia công lại.

5. Các bước tiến hành:

– Thông báo cơ sở sản xuất, kho bãi nơi sản xuất và lưu giữ hàng hoá liên quan đến hoạt động SXXK và cơ sở gia công lại (nếu có) cho cơ quan hải quan quản lý.

– Cách thức gửi thông báo: có 02 phương thức để gửi thông báo

+ Gửi qua Hệ thống điện tử: Khai đầy đủ các chỉ tiêu thông tin theo Mẫu 20 (Chỉ tiêu thông tin quản lý hoạt động của doanh nghiệp gia công, SXXK DNCX), Phụ lục II Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Bộ Tài chính

Tải mẫu 20, Phụ lục II tại đây: 39 Mau 20 PL II TT 39 Khai Chỉ tiêu thông tin co so sx

+ Gửi bản giấy: đối với trường hợp Hệ thống điện tử gặp sự cố thì thông báo bằng bản giấy theo mẫu 12/TB-CSSX/GSQL Phụ lục V, Thông tư 39/2018/TT-BTC

Tải mẫu 20, Phụ lục V tại đây: Mau 12-TB-CSSX-GSQLMẫu 12 TB CSSX

6. Lưu ý:

– Đối với phần nhập khẩu thực hiện thông báo trước khi làm tờ khai nhập khẩu đầu tiên đối với doanh nghiệp mới thực hiện lần đầu, đối với phần thuê gia công lại thực hiện trước khi đưa nguyên liệu, vật tư đi gia công lại.

– Nếu cơ sở sản xuất, kho bãi lưu giữ hàng hoá có sự thay đổi địa điểm khác với thông báo ban đầu thì thực hiện thông báo lại địa chỉ mới cho cơ quan hải quan quản lý.

– Chỉ thông báo 1 lần và thông báo bổ sung khi có sự thay đổi về các nội dung đã thông báo

– Phục vụ đoàn kiểm tra của cơ quan hải quan về việc kiểm tra nhà xưởng, kho bãi, máy móc thiết bị khi có quyết định gửi đến và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ như trên.

Để biết thêm quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu gia công, sxxk vui lòng xem tại đây:

https://pqmcargo.com/chinh-sach-hai-quan/thu-tuc-hai-quan-hang-gia-cong-sxxk-va-dncx/

https://www.facebook.com/CUSTOMSPRO

http://www.customs-vn.blogspot.com

Hoặc liên hệ qua Zalo/Phone: 0905528822 – Mr.Duc

“The important is to not stop questioning”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.