PHẦN 2 – HỆ THỐNG VĂN BẢN HẢI QUAN NĂM 2023

Phần 2

HỆ THỐNG VĂN BẢN HẢI QUAN

THUẾ HẢI QUAN VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

Tiếp theo phần 1, Hệ thống văn bản về thủ tục hải quan, giới thiệu các văn bản hướng dẫn thủ tục hải quan từ Luật, Nghị định cho đến các Thông tư hướng dẫn.

PQMCARGO xin gửi đến quý bạn đọc Phần 2 Hệ thống văn bản về thuế hải quan.

Thuế Hải quan liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, để đảm bảo tính đúng, tính đủ và không vi phạm chính sách về thuế hải quan doanh nghiệp cần nắm rõ các quy định về thuế.

Văn bản pháp luật về thuế hải quan 2023

1. Hệ thống văn bản về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

– Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019 – Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 và thay thế cho . Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2012/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và Luật số 106/2016/QH13.

– Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế – Hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2020 và thay thế cho các Nghị định quy định tại điều 42 của Nghị định này.

– Thông tư số 06/2021/TT-BTC ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

– Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016 – Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2016 và thay thế cho Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11

– Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu 107- Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2016 và thay thế cho Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010

– Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2021của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP – – Hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2021 – Bãi bỏ một số nội dung tại NĐ 134; Thông tư số 90/2011/TT-BTC ngày 20 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính; Thông tư số 201/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính; Thông tư số 81/2013/TT-BTC ngày 19 tháng 6 năm 2013; Thông tư số 116/2013/TT-BTC ngày 20 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính; Điều 5 Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính; ….

2. Hệ thống văn bản thuế giá trị gia tăng (VAT)

– Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 8 năm 2008

– Luật sửa đổi một số điều của Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013.

– Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH ngày 28/4/2016 Luật Thuế GTGT và GTGT sửa đổi.

Tải File Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH tại đây: VBHN 01_VBHN-VPQH cac luat thue GTGT

– Văn bản hợp nhất số 31/VBHN-BTC ngày 26/12/2022 của Bộ Tài chính – Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

– Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-BTC ngày 30/12/2021 của Bộ Tài chính – Thông tư  hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng

3. Hệ thống văn bản về thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB)

– Luật thuế TTĐB số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 – Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2009

– Luật sửa đổi một số Luật về thuế số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 – Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

– Luật sửa đổi một số Luật về thuế số 106/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016 – Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016

– Văn bản hợp nhất các Luật thuế TTĐB và Luật sửa đổi số 08/VBHN-VPQH ngày 25 tháng 01 năm 2022.

Tải File Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-VPQH tại đây: VBHN 08_VBHN-VPQH Luat thue TTDB

– Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TTĐB, Luật sửa đổi một số Luật về thuế – Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 và thay thế các Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 và số 113/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ.

– Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của CHÍNH PHỦ – Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016

– Văn bản hợp nhất Số 26/VBHN-BTC  ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Bộ Tài chính Nghị định Quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế TTĐB và các Luật sửa đổi, bổ sung

– Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 108/2015/NĐ-CP – Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 và thay thế Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính.

– Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP – Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016

– Thông tư số 20/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 3 năm 2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, TT 195 – Hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2017

Mời quý bạn đọc xem tiếp Phần 3 – Văn bản về thuế hải quan…

Trên đây là 03 Luật về thuế các doanh nghiệp cần nắm rõ để thực hiện khai và nộp đúng – đủ cho Nhà nước khi thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.

Kết nối với chúng tôi để nhận tư vấn miễn phí về thủ tục hải quan, thuế hải quan:

1. https://www.facebook.com/CUSTOMSPRO

2. https://pqmcargo.com/dich-vu-tu-van-hai-quan-thue/

3. http://www.customs-vn.blogspot.com

Hoặc liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại/zalo: 0905528822 Mr.Duc để được giải đáp

Mọi vướng mắc quý bạn đọc để lại câu hỏi chúng tôi sẽ giải đáp.

Mr.Duc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.