Thủ tục hải quan doanh nghiệp chế xuất, nội địa thuê nước ngoài gia công năm 2023 mới nhất

THỦ TỤC HẢI QUAN DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT, DOANH NGHIỆP NỘI ĐỊA

THUÊ GIA CÔNG Ở NƯỚC NGOÀI

Thủ tục hải quan doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp nội địa thuê gia công ở nước ngoài được thực hiện như thế nào?

Căn cứ quy định tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 thì Doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp nội địa được thuê các doanh nghiệp ở nước ngoài gia công và nhận sản phẩm về.

Việc gia công này thường được gọi là gia công ngược, thủ tục hải quan và các quy định liên quan đến việc gia công ngược được quy định cụ thể tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP và Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC

Liên quan đến thuế đối với gia công ngược được quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 và các nghị định số 134/2016/NĐ-CP và Nghị định số 18/2021/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định số 134/2016/NĐ-CP. Thủ tục hải quan và thuế được hướng dẫn cụ thể như sau:

Doanh nghiệp ché xuất
Doanh nghiệp chế xuất thuê gia công

I. Khi doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp nội địa thuê gia công ở nước ngoài cần đáp ứng những điều kiện sau
– Có hợp đồng gia công được ký kết và đáp ứng các điều khoản quy định tại Điều 39, Nghị định 69/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau:

 1. Tên, địa chỉ của các bên ký hợp đồng và bên gia công trực tiếp.
 2. Tên, số lượng sản phẩm gia công.
 3. Giá gia công.
 4. Thời hạn thanh toán và phương thức thanh toán.
 5. Danh mục, số lượng, trị giá nguyên liệu, phụ liệu, vật tư nhập khẩu và nguyên liệu, phụ liệu, vật tư sản xuất trong nước (nếu có) để gia công; định mức sử dụng nguyên liệu, phụ liệu, vật tư; định mức vật tư tiêu hao và tỷ lệ hao hụt nguyên liệu trong gia công.
 6. Danh mục và trị giá máy móc, thiết bị cho thuê, cho mượn hoặc tặng cho để phục vụ gia công (nếu có).
 7. Biện pháp xử lý phế liệu, phế thải, phế phẩm và nguyên tắc xử lý máy móc, thiết bị thuê, mượn, nguyên liệu, phụ liệu, vật tư dư thừa sau khi kết thúc hợp đồng gia công.
 8. Địa điểm và thời gian giao hàng.
 9. Nhãn hiệu hàng hóa và tên gọi xuất xứ hàng hóa.
 10. Thời hạn hiệu lực của hợp đồng.

– Nguyên liệu, vật tư khi xuất khẩu phải mở tờ khai xuất khẩu; sản phẩm khi nhập khẩu phải mở tờ khai nhập khẩu

– Báo cáo quyết toán hàng năm với cơ quan hải quan.

– Thực hiện Thông báo hợp đồng gia công cho cơ quan hải quan

Tải Nghị định 69/2018/NĐ-CP tại đây: ND 69_2018_ND-CP HD luat QLNT

II. Thủ tục hải quan được thực hiện như sau:

1.Thủ tục xuất khẩu nguyên liệu, vật tư ra nước ngoài thuê gia công

– Địa điểm làm thủ tục XK: Chi cục Hải quan nơi đã thông báo hợp đồng gia công;

– Hồ sơ hải quan: như hồ sơ hàng hoá XK thông thường (Điều 16 TT 38/2015/TT-BTC, 39/2018/TT-BTC)

Trường hợp đặc biệt:

* Giấy phép xuất khẩu hoặc văn bản cho phép xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu theo giấy phép

* Hàng hoá là tài nguyên, khoáng sản, sản phẩm có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm dưới 51% giá thành sản phẩm: 01 bản chính văn bản thông báo loại tài nguyên, khoáng sản, … và chỉ nộp 1 lần tại thời điểm làm tờ khai xuất khẩu lô hàng đầu tiên.

– Loại hình xuất nguyên liệu thuê gia công ở nước ngoài: E82

– Gia công chuyển tiếp ở nước ngoài: không phải làm thủ tục hải quan

2.Thủ tục nhập khẩu sản phẩm thuê gia công nước ngoài

– Địa điểm làm thủ tục NK: Chi cục Hải quan nơi đã thông báo hợp đồng gia công

– Hồ sơ hải quan: như hồ sơ hàng hoá NK thông thường (Điều 16, TT 38, sửa đổi tại TT 39, tờ khai, invoice, B/L)

– Loại hình nhập khẩu sản phẩm gia công ở nước ngoài về Việt Nam: E41;

* Đối với máy móc, thiết bị thuê, mượn để trực tiếp phục vụ hợp đồng gia công:  Thủ tục hải quan thực hiện theo loại hình tạm xuất – tái nhập quy định tại Điều 50 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 23 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP.

3.Thủ tục tạm xuất sản phẩm tái chế, sửa chữa và tái nhập sản phẩm đã sửa chữa, tái chế

– Địa điểm làm thủ tục XNK: Chi cục Hải quan nơi đã thông báo hợp đồng gia công

– Hồ sơ hải quan: như hồ sơ hàng hoá XNK thông thường

– Loại hình tạm xuất sản phẩm để tái chế, sửa chữa: G61

– Loại hình nhập khẩu sản phẩm tái chế, sửa chữa: G51

– Thời hạn tái chế: DNCX đăng ký với cơ quan hải quan trên cơ sở thoả thuận của 02 bên.

– Sản phẩm xuất tái chế, sửa chữa bán luôn ở nước ngoài: doanh nghiệp thuê gia công làm tờ khai XK mới và thực hiện TTHQ như hàng hoá thông thường (trừ kiểm hoá). Loại hình: B12

– Xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm; máy móc, thiết bị tạm xuất phục vụ gia công:

+ Bán, tặng, tiêu huỷ ở nước ngoài: Thủ tục thực hiện tại nước nhận gia công – Loại hình mở tờ khai: B12

+ Nhập khẩu trở lại Việt Nam:

++ Nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và phế liệu, phế phẩm (từ nguyên liệu, vật tư) xuất khẩu từ Việt Nam: làm thủ tục tái nhập và được miễn thuế nhập khẩu, GTGT

++ Loại hình tái nhập : A31

– Nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và phế liệu, phế phẩm (từ nguyên liệu) mua tại nước ngoài:

+ Nhập khẩu trở lại Việt Nam:

++ Nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và phế liệu, phế phẩm (từ nguyên liệu, vật tư) mua ở nước ngoài: làm thủ tục tái nhập và được không được miễn thuế

++ Loại hình nhập khẩu : H21

+ Chuyển tiếp HĐGC khác: Gửi văn bản thông báo cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục Thông báo đầy đủ các NPL, phế liệu, phế phẩm, MMTB tiếp tục chuyển HĐGC khác.

4. Báo cáo quyết toán với cơ quan hải quan

Trên đây là hướng dẫn thủ tục hải quan thuê nước ngoài gia công.

♥♥♥♥♥ Kết nối với chúng tôi để nhận tư vấn miễn phí về thủ tục hải quan, thuế hải quan :

https://www.facebook.com/CUSTOMSPRO

https://pqmcargo.com/dich-vu-tu-van-hai-quan-thue/

http://www.customs-vn.blogspot.com

Hoặc liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại/zalo: Tel/ zalo: 086 2083749 – 090 552 8822 để được giải đáp

Mr.Duc

One thought on “Thủ tục hải quan doanh nghiệp chế xuất, nội địa thuê nước ngoài gia công năm 2023 mới nhất

 1. Pingback: THỦ TỤC HẢI QUAN HÀNG GIA CÔNG, SXXK CỦA DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT MỚI NHẤT 2023 (PART 2) - PQM Cargo Services

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.