XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN MỚI NHẤT 2023

Phần 1

VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN

Trong quá trình làm thủ tục hải quan thì việc sai sót không thể tránh khỏi do rất nhiều yếu tố từ khách quan đến chủ quan.

Việc sai sót này sẽ ảnh hưởng đến quá trình làm thủ tục hải quan thậm chí ảnh hưởng đến số tiền thuế phải nộp làm chậm thông quan hàng hoá.

Vì vậy Hệ thống VNACCS/VCIS mở ra 1 hướng thuận lợi là cho khai tạm và lấy số tờ khai (được 9 lần), sau khi khai xong thì tiến hành kiểm tra lại nếu có sai sót thì tiến hành khai sửa đổi nhằm giảm sai sót trong quá trình khai hải quan.

Nếu có xẩy ra sai sót thì doanh nghiệp cũng nên bình tĩnh xem xét việc sai sót như thế nào? Sai về thủ tục, thời hạn nộp hồ sơ hay khai sai ảnh hưởng đến số tiền thuế phải nộp, được miễn, giảm, hoàn… qua đó xác định được mức độ vi phạm, mức xử phạt hoặc không xử phạt vi phạm hành chính. Vậy trường hợp nào thì không xử phạt, trường hợp nào xử phạt về thủ tục và trường hợp nào xử phạt về thuế, doanh nghiệp theo dõi bài viết sau

1. Đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực hải quan không bị xử phạt:

– Các hành vi vi phạm tại điều 11, Luật xử lý vi phạm hành chính 2012

+ Hàng hóa, phương tiện vận tải được đưa vào lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng thì phải thông báo với cơ quan hải quan hoặc cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật; hàng hóa, phương tiện vận tải đó phải được đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sau khi các yếu tố nêu trên được khắc phục.

– Các hành vi vi phạm quy định tại điều 6, VBHN số 23/VBHN-BTC ngày 21/10/2022 Hợp nhất 02 Nghị định số 128/2020/NĐ-CP và 102/2021/NĐ-CP, cụ thể như sau:

+ Các trường hợp được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn theo quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật Hải quan năm 2014 (Khai sửa trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, tr trường hợp nội dung khai bổ sung liên quan đến giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; kiểm tra chuyên ngành về chất lượng hàng hóa, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, thực vật, an toàn thực phẩm)

+ Các trường hợp người khai hải quan thực hiện theo văn bản hướng dẫn, quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật Quản lý thuế.

+ Trường hợp hàng hóa gửi vào Việt Nam không phù hợp với hợp đồng theo quy định tại Điều 39 Luật Thương mại năm 2005 (trừ hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, hàng giả, phế liệu không thuộc Danh mục được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất) nhưng đã được người gửi hàng, người vận tải, người nhận hàng hoặc người đại diện hợp pháp của người gửi hàng, người vận tải, người nhận hàng thông báo bằng văn bản (nêu rõ lý do) kèm theo các chứng từ liên quan tới Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa khi chưa đăng ký tờ khai hải quan

2. Đối với hành vi vi phạm về thời hạn làm thủ tục hải quan, nộp hồ sơ khai thuế theo điều 7, VBHN số 23/VBHN-BTC

2.1. Với mức phạt từ 500.000 – 1.000.000 đồng quy định tại khoản 1, Điều 7

Doanh nghiệp thường hay vấp phải lỗi không đính kèm hoặc đính kèm thiếu chứng từ khi khai hải quan điện tử, hoặc Doanh nghiệp khai sửa thông tin số hiệu container hàng hoá xuất khẩu cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất hàng, phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu hoặc khai bổ sung về trị giá hải quan quá thời hạn quy định đối với trường hợp chưa có giá chính thức…. với lỗi như vậy thì mức phạt mức phạt từ  500.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Cụ thể là mức phạt trung bình khung : 750.000đ cho hành vi trên nếu không có tình tiết giảm nhẹ hoặc tăng nặng.

 2.2. Với mức phạt từ 2.000.000 – 5.000.000 quy định tại khoản 3, điều 7

Doanh nghiệp thường bị một số sai sót như sau

Nộp tờ khai hải quan khi chưa có hàng hóa xuất khẩu tập kết tại địa điểm đã thông báo với cơ quan hải quan

Hay các doanh nghiệp gia công, sxxk vi phạm một số lỗi như sau

+ Không nộp báo cáo quyết toán, báo cáo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế đúng thời hạn quy định

+ Không xử lý đúng thời hạn quy định đối với nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm, máy móc, thiết bị thuê, mượn và sản phẩm gia công khi hợp đồng gia công kết thúc hoặc hết hiệu lực

+ Thông báo bổ sung thông tin không đúng thời hạn quy định khi có sự thay đổi cơ sở gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu; nơi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, sản phẩm xuất khẩu;

+ Thông báo hợp đồng gia công lại, phụ lục hợp đồng gia công lại không đúng thời hạn quy định;

+ Không tái xuất, tái nhập hàng hóa đúng thời hạn quy định hoặc thời gian đã đăng ký với cơ quan hải quan, trừ vi phạm quy định tại điểm a khoản 4 Điều này;

+ Thông báo định mức thực tế của lượng sản phẩm đã sản xuất không đúng thời hạn quy định.

2.3. Với mức phạt từ 5.000.000 – 10.000.000 quy định tại khoản 4, điều 7

Doanh nghiệp Khai báo và làm thủ tục sau khi chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế, hoàn thuế, không thu thuế, hàng áp dụng thuế suất theo hạn ngạch thuế quan nhưng trước thời điểm quyết định kiểm tra, thanh tra

3. Đối với hành vi vi phạm về khai hải quan theo điều 8, VBHN số 23/VBHN-BTC

3.1. Với mức phạt từ 1.000.000đ – 2.000.000đ  quy định tại khoản 1, điều 8

– Là do doanh nghiệp khai sai so với thực tế về lượng (tang vật có trị giá trên 10.000.000 đồng), tên hàng, chủng loại, chất lượng, trị giá hải quan, xuất xứ, mã số hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế nhưng không làm ảnh hưởng đến số thuế phải nộp

– Không khai trên tờ khai hải quan mối quan hệ đặc biệt giữa người mua và người bán theo quy định của pháp luật hải quan mà không ảnh hưởng đến trị giá hải quan.

3.2. Với mức phạt từ 2.000.000đ – 3.000.000đ  quy định tại khoản 2, điều 8

Là doanh nghiệp khai sai so với thực tế về lượng (tang vật có trị giá trên 10.000.000 đồng), tên hàng, chủng loại, chất lượng, trị giá hải quan, xuất xứ hàng hóa và thuộc trường hợp  Hàng hóa sử dụng, tiêu hủy trong khu phi thuế quan

4. Đối với Vi phạm quy định về khai thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu quy định tại điều 9, VBHN số 23/VBHN-BTC thì mức phạt sẽ là:

          – Phạt 10% số tiền thuế thiếu (nếu doanh nghiệp tự phát hiện và khai bổ sung) thuộc các trường hợp sau:

+ Sau thời điểm cơ quan hải quan thông báo việc kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan đối với hàng hóa đang làm thủ tục hải quan;

+ Sau thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước thời điểm quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra đối với hàng hóa đã được thông quan;

+ Quá thời hạn quy định khai bổ sung báo cáo quyết toán nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan ban hành quyết định kiểm tra báo cáo quyết toán.

– Phạt 20% tính trên số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế khai tăng trong trường hợp được miễn, giảm, hoàn, không thu thuế đối với một trong các trường hợp sau:

+ Vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này mà cơ quan hải quan phát hiện trong quá trình làm thủ tục hải quan;

+ Vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này bị phát hiện khi kiểm tra, thanh tra đối với hàng hóa đã thông quan;

+ Không khai bổ sung về trị giá hải quan theo quy định mà bị phát hiện khi kiểm tra, thanh tra đối với trường hợp hàng hóa chưa có giá chính thức tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, hàng hóa có khoản thực thanh toán, hàng hóa có các khoản điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan chưa xác định được tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan;

+ Vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này mà người khai hải quan tự phát hiện và khai bổ sung hồ sơ thuế sau khi có kết luận kiểm tra, thanh tra.

+ Vi phạm quy định tại các điểm b, c, d khoản này mà cá nhân, tổ chức vi phạm không tự nguyện khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ số tiền thuế phải nộp trước thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính thì xử phạt theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 14 Nghị định này.

Tải file Văn bản hợp nhất nghị định xử phạt vi phạm hành chính tại đây:  VBHN 02 nghi dinh 23_VBHN-BTC

Trên đây là một số trường hợp vi phạm hành chính mà doanh nghiệp hay gặp phải. nếu quá trình thực hiện, có vướng mắc doanh nghiệp liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, hỗ trợ.

Kết nối với chúng tôi để nhận tư vấn miễn phí về thủ tục hải quan, thuế hải quan :

https://www.facebook.com/CUSTOMSPRO

https://pqmcargo.com/dich-vu-tu-van-hai-quan-thue/

http://www.customs-vn.blogspot.com

Hoặc liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại/zalo: Tel/ zalo: 086 2083749 – 090 552 8822 để được giải đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.