THỦ TỤC HẢI QUAN HÀNG HOÁ GIA CÔNG CỦA DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT NĂM 2023

Bài 2 – Thủ tục hải quan của doanh nghiệp chế xuất khi nhận gia công hoặc thuê gia công mới nhất năm 2023.

THỦ TỤC HẢI QUAN HÀNG HOÁ GIA CÔNG CỦA DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT

Doanh nghiệp chế xuất có quyền được nhận gia công cho các doanh nghiệp chế xuất khác, được nhận gia công cho các doanh nghiệp nước ngoài, được nhận gia công cho các doanh nghiệp nội địa hoặc được quyền thuê các DNCX khác gia công, thuê các DN ngoài nước gia công, thuê các doanh nghiệp nội địa gia công. vậy thủ tục hải quan đối với các trường hợp trên sẽ được thực hiện như thế nào?

Theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 thì Doanh nghiệp chế xuất được nhận gia công cho các doanh nghiệp chế xuất khác, được nhận/thuê gia công cho các doanh nghiệp nước ngoài, được nhận/thuê gia công cho các doanh nghiệp nội địa, thủ tục hải quan được thực hiện như sau:

Doanh nghiệp chế xuất
Thủ tục hải quan hàng gia công của DNCX

1. Quy định chung đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu gia công của Doanh nghiệp chế xuất

– Đối với hàng hóa mà doanh nghiệp chế xuất thuê doanh nghiệp chế xuất khác gia công thì cả 02 doanh nghiệp chế xuất thuê gia công và nhận gia công không phải thực hiện thủ tục hải quan khi giao, nhận hàng hóa phục vụ hợp đồng gia công, sản phẩm gia công.

– Đối với hàng hoá mà doanh nghiệp chế xuất thuê doanh nghiệp nội địa gia công: thì doanh nghiệp chế xuất không phải làm thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư đưa đi thuê gia công và nhận lại sản phẩm gia công. đối với Doanh nghiệp nội địa thì phải thực hiện thủ tục hải quan theo quy định nhận gia công cho doanh nghiệp nước ngoài. Riêng trường hợp đưa hàng hóa từ DNCX vào thị trường nội địa để gia công, bảo hành, sửa chữa nhưng không nhận lại hàng hóa thì bên nhận gia công (doanh nghiệp nội địa) phải đăng ký tờ khai mới để thay đổi mục đích sử dụng.

– Đối với hàng hoá mà doanh nghiệp chế xuất nhận gia công cho doanh nghiệp nội địa: thì doanh nghiệp chế xuất không phải làm thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư nhận gia công và trả sản phẩm gia công vào nội địa. đối với Doanh nghiệp nội địa thì phải thực hiện thủ tục hải quan theo quy định đặt gia công ở nước ngoài.

– Đối với hàng hoá mà DNCX thuê doanh nghiệp nước ngoài gia công thì thực hiện thủ tục hải quan theo quy định về hàng hóa đặt gia công ở nước ngoài

2. Những loại hàng hoá xuất nhập khẩu gia công:

a) Nguyên liệu, bán thành phẩm, linh kiện, cụm linh kiện trực tiếp tham gia vào quá trình gia công, sản xuất để cấu thành sản phẩm xuất khẩu;

b) Vật tư trực tiếp tham gia vào quá trình gia công, sản xuất nhưng không chuyển hóa thành sản phẩm hoặc không cấu thành thực thể sản phẩm xuất khẩu;

c) Sản phẩm hoàn chỉnh do tổ chức, cá nhân nhập khẩu để gắn vào sản phẩm xuất khẩu, để đóng chung với sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu hoặc để đóng chung với sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư mua trong nước, nguyên liệu, vật tư tự cung ứng thành mặt hàng đồng bộ để xuất khẩu;

d) Vật tư làm bao bì hoặc bao bì để đóng gói sản phẩm xuất khẩu;

đ) Nguyên liệu, vật tư, linh kiện, cụm linh kiện nhập khẩu để bảo hành, sửa chữa, tái chế sản phẩm xuất khẩu;

e) Hàng mẫu nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu.

3. Thủ tục hải quan cho từng trường hợp:

a. Đối với các trường hợp doanh nghiệp chế xuất không làm thủ tục hải quan, doanh nghiệp chế xuất cần thực hiện

– Lập đầy đủ sổ sách, chứng từ liên quan đến hoạt động gia công: lập sổ chi tiết hàng hoá để quản lý theo dõi toàn bộ nguyên liệu, vật tư, sản phẩm gia công từ khi bắt đầu có hoạt động giao, nhận hàng hoá cho đến khi kết thúc gia công.

– Lập sổ chi tiết để theo dõi riêng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và hàng hoá mua bán trong nước phục vụ gia công, sxxk, xnk kinh doanh kể cả phế liệu, phế phẩm, hàng hoá dư thừa sau gia công

– Lưu giữ và xuất trình các chứng từ tài liệu liên quan đến hoạt động gia công, sản xuất hàng xuất khẩu theo quy định tại Điều 60 Luật Hải quan, Điều 37 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP (trừ việc thông báo cơ sở sản xuất).”

– Lập và nộp báo cáo quyết toán đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu gia công.

b. Đối với trường hợp doanh nghiệp chế xuất làm thủ tục hải quan (DNCX thuê doanh nghiệp nước ngoài gia công – gia công ngược)

– Thủ tục xuất khẩu nguyên liệu, vật tư:

+ Địa điểm làm thủ tục hải quan: Chi cục Hải quan nơi đã thông báo hợp đồng gia công;

+ Hồ sơ hải quan thực hiện như hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu thông thường. Trường hợp đặc biệt cần nộp thêm chứng từ sau đây:

++ Giấy phép xuất khẩu hoặc văn bản cho phép xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu theo giấy phép:

+++ Nếu xuất khẩu một lần: 01 bản chính;

+++ Nếu xuất khẩu nhiều lần: 01 bản chính khi xuất khẩu lần đầu.

++ Đối với hàng hóa xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản, sản phẩm có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm dưới 51% giá thành sản phẩm: 01 bản chính văn bản thông báo loại tài nguyên, khoáng sản, … và chỉ nộp 1 lần tại thời điểm làm tờ khai xuất khẩu lô hàng đầu tiên

Người khai hải quan chỉ phải nộp văn bản thông báo tại thời điểm thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu lô hàng đầu tiên

+ Trường hợp gia công chuyển tiếp ở nước ngoài thì doanh nghiệp chế xuất không phải làm thủ tục gia công chuyển tiếp với cơ quan hải quan.

– Thủ tục nhập khẩu sản phẩm đặt gia công ở nước ngoài

+ Địa điểm làm thủ tục hải quan: Chi cục Hải quan nơi thông báo hợp đồng gia công;

+ Hồ sơ hải quan, thủ tục hải quan thực hiện theo quy định như hàng hoá nhập khẩu thông thường.

– Đối với máy móc, thiết bị thuê, mượn để trực tiếp phục vụ hợp đồng gia công:  Thủ tục hải quan thực hiện theo loại hình tạm xuất – tái nhập quy định tại Điều 50 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 23 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP.

Trên đây là hướng dẫn thủ tục hải quan hàng gia công đối với doanh nghiệp chế xuất. nếu có vướng mắc xin liên hệ điện thoại/zalo 0905528822 để được hỗ trợ.

Kết nối với chúng tôi để nhận tư vấn miễn phí về thủ tục hải quan, thuế hải quan :

https://www.facebook.com/CUSTOMSPRO

https://pqmcargo.com/dich-vu-tu-van-hai-quan-thue/

http://www.customs-vn.blogspot.com

Mr.Duc 0905528822

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.