ĐIỀU KIỆN MIỄN THUẾ ĐỐI VỚI NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ NHẬP KHẨU ĐỂ SXXK MỚI NHẤT 2023

ĐIỀU KIỆN MIỄN THUẾ ĐỐI VỚI NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ NHẬP KHẨU ĐỂ SXXK 

Điều kiện miễn thuế nguyên liệu, vật tư nhập khẩu của  doanh nghiệp nhập khẩu sản xuất xuất khẩu?

Hồ sơ và thủ tục miễn thuế thực hiện như thế nào để đảm bảo đúng quy định ?

Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hoá xuất khẩu cần đáp ứng các điều kiện sau để được miễn thuế:

Khi nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để SXXK thì doanh nghiệp được miễn thuế nhập khẩu, không chịu thuế VAT và hàng hoá nhập khẩu đang chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan. Vì vậy, để được miễn thuế doanh nghiệp cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

Điều kiện miễn thuế
Điều kiện miễn thuế hàng sản xuất xuất khẩu

1- Điều kiện về nhà xưởng sản xuất, máy móc, thiết bị

Công ty phải có nhà xưởng sản xuất trên lãnh thổ Việt Nam, có máy móc, thiết bị phù hợp với ngành nghề sản xuất.

VÍ dụ: công ty sản xuất giày da thì cần có máy may giày da, máy dán keo, máy cắt da, …

2- Gia công lại

Công ty có quyền thuê công ty khác gia công lại với điều kiện công ty nhận gia công lại cũng phải nhà xưởng sản xuất trên lãnh thổ Việt Nam, máy móc, thiết bị phù hợp với ngành nghề sản xuất (khoản 2, Điều 12, Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi tại Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021).

Lưu ý: Nhà xưởng, máy móc thiết bị của công ty được thuê gia công lại cần có máy móc, thiết bị phù hợp với ngành nghề sản xuất.

3- Thông báo nhà xưởng, sản xuất, kho bãi chứa hàng …

Công ty cần thực hiện Thông báo nhà xưởng sản xuất hàng hoá xuất khẩu, nhà xưởng của công ty được thuê gia công lại; Kho, bãi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, sản phẩm xuất khẩu cho cơ quản hải quan nơi dự kiến làm thủ tục hải quan nhập khẩu bao gồm:

Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp có trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh sản xuất; Chi cục Hải quan cửa khẩu hoặc

Chi cục Hải quan cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa ;

Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công, sản xuất xuất khẩu thuộc Cục Hải quan nơi có cơ sở sản xuất hoặc nơi có cửa khẩu nhập (Khoản 1, Điều 56, Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 36, Điều 1, Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 58, Thông tư số 38/2015/TT-BTC)

Việc thực hiện thông báo cơ sở sản xuất là điều kiện bắt buộc của các công ty thực hiện loại hình SXXK và đồng thời có thuê các công ty khác gia công lại.

4- Báo cáo quyết toán

Ngoài ra công ty phải thực hiện Báo cáo tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, hàng hoá xuất khẩu theo năm tài chính và chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính hoặc trước khi thực hiện việc hợp nhất, sáp nhập, chia tách, giải thể, chuyển nơi làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư cho Chi cục Hải quan nơi đã thông báo nhà xưởng sản xuất theo quy định (Khoản 2, Điều 60, Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 39, Điều 1, Thông tư số 39/2018/TT-BTC)

Báo cáo tình hình sử dụng hàng hoá nhập khẩu để SXXK là điều kiện bắt buộc để được miễn thuế nhập khẩu và không chịu thuế giá trị gia tăng

5- Xuất khẩu sản phẩm đã sản xuất

Sản phẩm được sản xuất ra từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu phải thực xuất khẩu (Điểm đ, khoản 2, Điều 12, Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6, Điều 1, Nghị định số 18/2021/NĐ-CP).

6. Liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ, tư vấn miễn phí

7. Kết nối với chúng tôi để xem thêm các bài viết hướng dẫn thủ tục hải quan liên quan 

https://www.facebook.com/CUSTOMSPRO

https://pqmcargo.com/dich-vu-tu-van-hai-quan-thue/

http://www.customs-vn.blogspot.com

Hoặc liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại/zalo: Tel/ zalo: 086 2083749 – 090 552 8822 để được giải đáp

“The important is to not stop questioning”

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.